Ochrana osobních údajů

Cork Solutions s.r.o. (dále jen „my“, „naše“ a „nás“) je provozovatelem webových stránek Tabidoo.cloud (dále jen „služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se sběru, použití a zveřejňování osobních informací při využití našich služeb.

Vaše osobní informace nebudou sdíleny s nikým a nebudou použity jinak, než je popsáno zde v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a vylepšování našich služeb. Využíváním našich služeb souhlasíte se sběrem a použitím informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není jinak uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, podmínky uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako ty ve smluvních podmínkách, dostupné z https://www.tabidoo.cloud/obchodni-podminky.

Sběr informací a jejich užití

Při užívání naší služby, můžete být požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů, které mohou být použity za účelem vás kontaktovat nebo identifikovat. Osobní údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

Uživatelská data

E-mail uživatele – při registraci (povinné a nezbytné pro užívání účtu, přihlašování se do aplikace), e-mail není nezbytný pokud se uživatel zaregistruje přes svůj Facebookový nebo Google účet

Jméno a příjmení uživatele – dobrovolné, systém tyto údaje nevyžaduje (jsou ale použity k osobnímu přizpůsobení účtu a komunikaci)

Technická data

Jistá technická data uživatele, jako například IP adresa, druh internetového prohlížeče, typ operačního systému, přibližné umístění apod., mohou být automaticky získány a zaznamenány Cork Solutions s.r.o.. Tyto informace nejsou použity k identifikaci žádné osoby.

Uživatelé aplikace Tabidoo mohou aplikaci používat k ukládání dat, včetně těch osobních (a také osobních dat třetích stran). Klient (uživatel nebo vlastník účtu v aplikaci Tabidoo) je nadále správcem. Klient není oproštěn od zodpovědnosti za zpracování osobních údajů využitím aplikace Tabidoo.

Provozovatel je oprávněn zasílat registrovaným uživatelům informace o produktu a novinkách – tzv. newslettery. Newslettery umožňují zákazníkům disponovat aktuálními informacemi tak, aby mohli v plném rozsahu využít služeb, které provozovatel nabízí. Za tímto účelem provozovatel zpracovává jméno, příjmení a e-mailovou adresu uživatele, přičemž tyto údaje mohou být zpracovávány po dobu platnosti uděleného souhlasu. Správce v této souvislosti využívá služby MailChimp.

Log

Sbíráme informace, které váš internetový prohlížeč zasílá při návštěvě naší služby („log“). Tato data mohou zahrnovat informace jako například IP adresa vašeho počítače („IP“), typ prohlížeče, verze prohlížeče, vámi navštívené stránky naší služby, čas a datum vaší návštěvy, doba strávená na daných stránkách a další statistiky.

Cookies

Při užívání služeb a produktů Tabidoo mohou být uloženy dočasné soubory nazývané „cookies“, které mohou obsahovat data návštěvníka. Při zpracování cookies, osobní data návštěvníka mohou být spojena s informacemi obsaženými v cookie. Tato data jsou použita výhradně za účelem zlepšení služeb Tabidoo. Cork Solutions s.r.o. respektuje soukromí svých uživatelů a při zpracování cookies dodržuje patřičné zákony.

Návštěvník může zabránit ukládání cookies tím, že otevře webové stránky Tabidoo v anonymním okně. Anonymní prohlížení je podporováno všemi moderními internetovými prohlížeči a žádné cookies při něm nejsou sledovány. Při použití anonymního okna v prohlížeči nemusí být zaručena plná funkčnost produktů a služeb Tabidoo. Anonymní prohlížení může vést k nestandardnímu chování produktů a služeb Tabidoo.

Bezpečnost

CCork Solutions s.r.o. chrání osobní údaje uživatelů dle moderních průmyslových standardů.

  • Naši zaměstnanci si jsou vědomi nezbytnosti zabezpečení dat a jsou vyškoleni v oblasti ochrany dat.
  • Veškerá data chráníme silným zabezpečením a tato data jsou ukládána v bezpečných úložištích; používáme výhradně šifrované HTTPS spojení.
  • V aplikaci naleznete tři úrovně zabezpečení:
    • Přihlášení uživatele
    • Uživatelská autorizace účtu
    • Uživatelská oprávnění v účtu a objektech

Úprava nebo přístup k osobním údajům ze strany uživatele jsou vždy povoleny pouze po přihlášení do účtu Tabidoo služeb na app.tabidoo.cloud.

Odkazy na další stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou námi provozovány. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na danou stránku třetí strany. Důrazně doporučujeme si prohlédnout zásady ochrany osobních údajů na každé stránce, kterou takto navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy stránek či služeb jakékoliv třetí strany.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Upozorníme vás na jakékoliv změny tím, že zveřejníme nové zásady ochrany osobních údajů na této stránce.

Doporučujeme pravidelně sledovat tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste zaznamenali jakékoliv změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů vchází v platnost v okamžiku zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, prosím, kontaktujte nás.

Online